Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Riešenie havarijných stavov a odstraňovanie starých záťaží

 

Riešenie havarijných stavov a odstraňovanie starých záťaží

Po dohode so zákazníkom zabezpečujeme aj havarijnú službu, v rámci ktorej vykonávame prvotný sanačný zásah a následne aj sanáciu zasiahnutého územia. Podľa požiadaviek riešime aj odstraňovanie starých záťaží a následnú rekultiváciu dotknutého územia.

P onúkame vysoko účinný absorpčný materiál EKO PUR na odborné odstránenie následkov havárií pri ktorých unikli rôzne kvapaliny alebo chemikálie, ropné látky a pod.
Ponúkame aj spätný odber použitého absorpčného materiálu.

 

 

 

Objednávkový formulár

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh