Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Zneškodnenie chladív

 

 

Vážení obchodní partneri,

 

- Chladivá R404A, R507, R134A, R410A, R407A, C, F sa nesmú zmiešavať v jednej tlakovej nádobe

- Chladivá označené R600 a R290 nevieme odobrať vôbec

- Všetky tlakové nádoby musia byť označené: druhom plynu, odberným miestom a dátumom odberu

- Fľaše musia byť originálne, dvojventilové. Neoriginálne fľaše s navareným ventilom a jednorázové fľaše nebudeme odoberať.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Zneškodnenie chladív

Ponúkame zneškodnenie chladív organizáciam ktoré nakladajú s chladivami, opravárenským a servisným spoločnostiam, vrátane prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení.

 

Ponúkame komplexnú službu pri zneškodnení chladiva v oprávnenej spaľovni nebezpečných odpadov. Všetky činnosti sú riadne zdokumentované a podložené platnými povoleniami , ktoré sú súčasťou dokladov odovzdaných pôvodcovi chladív spolu s faktúrou za vykonané práce.

 

Odber chladív robíme na základe objednávky od zákazníka. Chladivo je prečerpané v našom stredisku do našich prepravných fľaší, prípadne je zneškodňované priamo z fliaš zákazníka. Po vyprázdnení fliaš sú následne prázdne fľaše vrátené zákazníkovi. Prípadne ak zákazník dovezie fľašu s chladivami k nám na stredisko v obci Lok, po predchádzajúcej dohode, chladivo sa prečerpá a fľaše si zákazník može odviezť. Preberáme iba certifikované fľaše - nie jednorázové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objednávkový formulár

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh