Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Spracovanie elektrošrotu s recykláciou získaných druhotných surovín

 

Zbierame a následne recykláciou spracúvame všetkých 10 kategórii elektrozariadení po životnosti v celom sortimente (veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebnú elektroniku, svetelné zdroje, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zdravotnícke prístroje, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty a pod.) v zmysle prílohy č. 7 a 8 vyhlášky č.  373/2015 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Elektronický a elektrotechnický odpad sa úplne demontuje až na jednotlivé časti a tieto sa ďalej upravujú tak aby sa dosiahla maximálna čistota získaných druhotných surovín.
Nerecyklovateľné odpady s energetickým potenciálom sa spracúvajú na vlastnej linke na alternatívne palivo a energeticky sa zhodnotia.

V spolupráci so spoločnosťou USG Umweltservice z Rakúska, komplexne spracúvame špičkovou spracovateľskou technológiou chladiace zariadenia vrátane spracovania izolačných pien s obsahom freónu, pentánu, amoniaku prípadne iným typom izolačnej výplne. Dosahujeme takmer úplné zhodnotenie chladiacich zariadení a 100 % recykláciu získaných druhotných surovín.

Dosahujeme tak mieru zhodnotenia a recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadu, ktorá je požadovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady č.2002/ 96 / ES z 27.1.2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení a prevzatá našou legislatívou.
Pôvodcom elektroodpadu, výrobcom, dovozcom a distribútorom ponúkame komplexnú službu v oblasti zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu z územia Slovenskej republiky, prostredníctvom existujúcej siete niekoľko tisíc odberných i zberných miest tvorených zákazníkmi spoločnosti ale i zákazníkmi kooperujúcich spoločností podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi a zbierajúcich zmluvne elektroodpad pre spoločnosť ARGUSS s.r.o. po celom území Slovenskej republiky.
                                                                                                                                                                                            

Už niekoľko rokov kooperujeme s viacerými výrobcami, dovozcami a distribútormi elektrozariadení, vrátane predajcov pri zbere a recyklácii elektroodpadu. Odber elektroodpadu realizujeme podľa požiadaviek aj priamo z predajní.
Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje aj s mestami a obcami v rámci ktorej zabezpečuje aj zber a recykláciu elektroodpadu z miest a obcí, formou odberu zo zberných dvorov alebo odberom priamo od občanov počas tzv. kalendárového zberu.

Výkony spoločnosti ARGUSS s.r.o. sú akceptované aj Recyklačným fondom a refundované Žiadateľom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

 

 

Sme autorizovanou spoločnosťou aj na spracovanie svetelných zdrojov s obsahom ortute. Už od roku 1995 prevádzkujeme najvýkonnejší zberný, prepravný a spracovateľský systém na svetelné zdroje v Slovenskej republike.

Počas spracovania svetelných zdrojov dosahujeme vysokú mieru zhodnotenia, požadovanú európskou legislatívou. Výsledkom spracovania sú kvalitné využiteľné druhotné suroviny, sklo, železo, hliník, ortuť.

 

Zákazníkom ponúkame aj bezplatný prenájom špeciálnych zberných kontajnerov na svetelné zdroje.

 

Naša spracovateľská kapacita na elektroodpad všetkých kategórií je 5 300 t/rok .

 Objednávkový formulár

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh