Ponúkame bezplatný odber elektroodpadu – kdekoľvek. V prípade záujmu volajte 0800 500 011.   Mestám a obciam ponúkame zníženie nákladov na odber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.