Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Regenerácia a zneškodnenie chladív

 

Regenerácia a zneškodnenie chladív

Ponúkame regeneráciu a zneškodnenie chladív  organizáciam ktoré nakladajú s chladivami, opravárenským a servisným spoločnostiam, vrátane prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení.

 

V prípade chladív podľa požiadavky  zabezpečíme regeneráciu chladív R 22,  R 134a, R 404A. Regenerované chladivo je z hľadiska vlastností a zloženia úplne rovnocenné ako nové chladivo. Zloženie regenerovaného chladiva garantujeme ako pri novom chladive.

 

V prípade, že chladivo sa nemôže regenerovať alebo pôvodca nemá záujem chladivo regenerovať, ponúkame komplexnú službu pri zneškodnení chladiva v oprávnenej spaľovni nebezpečných odpadov. Všetky činnosti sú riadne zdokumentované a podložené platnými povoleniami , ktoré sú súčasťou dokladov odovzdaných pôvodcovi chladív spolu s faktúrou za vykonané práce.

 

Odber chladív robíme na základe objednávky od zákazníka prečerpaním chladív priamo u zákazníka do našich prepravných fľaší. Prečerpané chladivo sa odváži priamo na u zákazníka a vystavia sa doklady o odbere chladiva, potrebné k fakturácii i dokladovaniu spôsobu nakladania s chladivom. Odobraté chladivo sa podľa požiadavky objednávateľa dá na regeneráciu alebo sa zneškodní v spaľovni nebezpečných odpadov. Prípadne ak zákazník dovezie fľašu s chladivami k nám na stredisko v obci Lok, po predchádzajúcej dohode, chladivo sa prečerpá a fľaše si zákazník može odviezť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objednávkový formulár

ARGUSS s. r. o.
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 
Linka len pre občanov (bezplatná):
od 8:00 do 16:00

0800 500 011

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh