Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Zneškodňovanie odpadov v spaľovní a uložením na skládku

 

Zneškodňovanie odpadov v spaľovni a uložením na skládku

Zabezpečujeme zneškodňovanie nevyužiteľných odpadov v spaľovniach nebezpečných odpadov, prípadne uložením na skládky nebezpečných odpadov po celom území Slovenskej republiky. Riadime sa pritom zásadou zneškodnenia odpadu v najbližšom schválenom zariadení k zákazníkovi pri rešpektovaní jeho ekono- mických záujmov.
 

 


Objednávkový formulár

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh