Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Spracovanie kalov a iných odpadov kontaminovaných ropnými látkami

 

Spracovanie kalov a iných odpadov znečistených ropnými látkami

Odpady kontaminované ropnými látkami sa spracúvajú v závislosti od charakteru odpadov (tuhé odpady, kašovité odpady, kaly, vody) a charakteru a obsahu kontaminantu. Využíva sa pritom kombinácia fyzikálnych metód s biodegradáciou.
Výsledkom spracovania sú odpady so zrnitostnými a inými sledovanými parametrami požadovanými pre potreby energetického využitia. Malá časť odpadov, nevhodná pre energetické využitie, sa po úprave uloží na skládku nebezpečného odpadu.

Objednávkový formulár

 

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh