Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Spracovanie kalov a iných odpadov kontaminovaných ropnými látkami

 

Spracovanie kalov a iných odpadov znečistených ropnými látkami

Odpady kontaminované ropnými látkami sa spracúvajú v závislosti od charakteru odpadov (tuhé odpady, kašovité odpady, kaly, vody) a charakteru a obsahu kontaminantu. Využíva sa pritom kombinácia fyzikálnych metód s biodegradáciou.
Výsledkom spracovania sú odpady so zrnitostnými a inými sledovanými parametrami požadovanými pre potreby energetického využitia. Malá časť odpadov, nevhodná pre energetické využitie, sa po úprave uloží na skládku nebezpečného odpadu.

Objednávkový formulár

 

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 
Linka len pre občanov (bezplatná):
od 8:00 do 16:00

0800 500 011

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh